top of page
Juban Deluxe Box

จูบันดีลูซบ็อกซ์ โอมากาเสะในกล่องไม้ ในบ็อกซ์มี Tai 2ชิ้น Akami 2ชิ้น Chutoro 2ชิ้น Otoro 2ชิ้น Hamachi 2ชิ้น Ika 2ชิ้นชิ้น Botanebi 2ชิ้น BoiledEbi 2ชิ้น Kani 2ชิ้น Uni 2ชิ้น Ikura 2ชิ้น Kani 2ชิ้น Negitoro2ชิ้น Hotate 2ชิ้น Anago 2ชิ้น Salmon 2ชิ้น Sawara 2ชิ้น Kinmedai 2ชิ้น Unagi 2ชิ้น Akagai 2ชิ้น และ Tamago 2ชิ้น

Juban Deluxe Box

SKU: 8008
฿5,800.00Price
Sales Tax Included
    bottom of page