top of page
ซูชิ จานกลาง ( 2-3 คน ) ( B-2 )

เซตจานูกลาง ในเซตมี Hamachi 3 คำ Chutoro 3 คำ Otoro 3 คำ Anago 3 คำ Uni 3 คำ Ikura 3 คำ Negitoro 1 คำ Kappa 1 คำและ Tamago 3 คำ

ซูชิ จานกลาง ( 2-3 คน ) ( B-2 )

SKU: 8005
฿2,400.00ราคา
ภาษี รวม
    bottom of page