top of page
Juban Deluxe Box

จูเบียนดีลูซบ็อกซ์ โอมากาเลเลาะไม้ในบ็อกซ์มี Tai ชิ้น Akami 2 ชิ้น Chutoro 2 ชิ้น Otoro 2 ชิ้น Hamachi 2 ชิ้น Ika 2 ชิ้นชิ้น Botanebi 2 ชิ้น BoiledEbi 2 ชิ้น Kani 2 ชิ้น Uni 2 ชิ้น Ikura 2 ชิ้น Kani 2 ชิ้น Negitoro2 ชิ้น Hotate 2 ชิ้น Anago 2 ชิ้น Salmon 2 ชิ้น Sawara 2 ชิ้น Kinmedai 2 ชิ้น Unagi 2 ชิ้น Akagai 2 ชิ้นและ Tamago 2 ชิ้น

Juban Deluxe Box

SKU: 8008
฿5,800.00ราคา
ภาษี รวม
    bottom of page