Truffle and foie gras chicken balls

Truffle and foie gras chicken balls 🥙

トリュフとフォアグラのチキンボール

ลูกบอลกลมโต สอดไส้ทรัฟเฟิล ฟัวกราส์ และไก่ ทานคู่กับ ดิปมายองเนสทรัฟเฟิล (Mayonnaise Truffle) กรอบนอกนุ่มใน มีความเย้ายวนของทรัฟเฟิล ให้ทุกคนได้สัมผัสความอร่อยไปก้วยกัน

Truffle and foie gras chicken balls

SKU: 2032
฿330.00Price
Sales Tax Included